วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บล็อกตระกูล "สุวรรณศร"

เวบบล็อกนี้เกิดจากความข้องใจของผมเองเกี่ยวกับความเป็นมาของตระกูล ซึ่งจนป่านนี้แล้วยังไม่สามารถรู้ซึ้งอย่างละเอียดในหลายเรื่อง เช่น สุขุมกับสุวรรณศร เกี่ยวข้องกันอย่างไร บ้านยะมะรัชโชเขียนถูกหรือยัง ไปไงมาไง ได้ข่าวว่าครั้งแรกไม่ใช่ชื่อนี้ ตอนนี้มีการบูรณะบ้านไปถึงไหนแล้ว บ้านศาลาแดงเป็นมาอย่างไรทำไมกลับไปเป็นของรัฐบาล บ้านนรสิงห์เกี่ยวข้องยังไงกับสุวรรณศร ทำไมมีชื่อถนนสุวรรณศร เนติบัณฑิตไทยรุ่นแรกเป็นมีสุวรรณศรหนึ่งท่าน มีใครรู้เรื่องเหมืองแร่รักษาดินแดนบ้าง ภรรยานายกรัฐมนตรี 3 คน มีใครบ้างและเกี่ยวข้องกับสุวรรณศรอย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นคำถามในใจที่หลายคนในตระกูลรวมทั้งลูกหลานรุ่นต่อมาก็คงเป็นเหมือนอย่างกับผม ซึ่งมีเพียงคำบอกเล่าจากคุณพ่อ คุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่บางท่าน ที่พอจะเล่าขานต่อๆ กันมา ซึ่งคงจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งทราบรายละเอียดของทุกเรื่องได้ กอปรกับกระผมเห็นความสนใจของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สุวรรณศร ที่มาร่วมงานสังสรรค์ครั้งที่แล้ว ก็รู้สึกละอายใจที่แม้คนนอกบ้านยังสนใจและรู้เรื่องราวของเรามากกว่าลูกหลานในบ้านอย่างผม จึงได้จัดทำบล็อกนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางพิเศษในการติดต่อสื่อสารของลูกหลานในตระกูล "สุวรรณศร" หากท่านใดมีข่าวคราวทั้งในเรื่องความเป็นมาของตระกูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ของตระกูลเช่นเดียวกับตราตั้งตระกูลข้างต้น เช่นจดหมายจากล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ส่งถึงต้นตระกูลเรื่องให้เปลี่ยนชื่อบ้านที่สุพรรณบุรีเป็น "บ้านยะมะรัชโช" เป็นต้น ขอความกรุณาจากท่านผู้ใหญ่ที่ครอบครองเอกสารหลักฐานดังกล่าว ส่งสำเนาเอกสารหรือจะให้กระผมทำสัญญายืมเพื่อนำมาคัดลอกเผยแพร่ในพื้นที่นี้เพื่อให้ลูกหลานได้ร่วมกันรับทราบ ร่วมกันภูมิใจที่เกิดมาในตระกูลนี้  รวมทั้งเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงของตระกูล ข่าวคราวงานมงคล เช่น งานโกนจุก (ไม่รู้ยังมีรึป่าว) งานบวช งานแต่งงาน งานรับปริญญา งานขึ้นบ้านใหม่ ประกวด AF Miss teen thailand เปลี่ยน.....ใหม่ ฯลฯ หรืองานอวมงคลต่างๆ ที่ต้องการให้พี่น้อง ลูกหลานหรือญาติสนิท มิตรสหายที่เกี่ยวข้องในตระกูล ได้ร่วมแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจด้วย ก็ขอให้ส่งข่าวคราวกันมาสื่อสารกันในที่นี้ได้ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อตระกูล "สุวรรณศร" ไม่มากก็น้อย..กรุณาส่งเอกสารหลักฐาน ข่าวคราว ทั้งภาพนิ่ง    วีดิทัศน์ ฯลฯ ได้ที่    ร้อยตำรวจเอก สนธิชัย  สุวรรณศร สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 2 ตำรวจภูธรภาค 1 โทร.  0-81731-5464  หรือที่ sonthichai@hotmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูงต่อตัวของผมเอง รวมลูกหลานตระกูลสุวรรณศร สืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น